Navigácia

Zoznam tried

Názov
1.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Bírová
Učebňa I.A
1.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Škodová
Učebňa I.B
2.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Juliána Viechová
Učebňa II.A
2.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Zlata Sopúchová
Učebňa II.B
3.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Ľudmila Prepelicová
Učebňa III.A
3.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Števíková
Učebňa III.B
4.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Lucia Bíliková
Učebňa IV.A
4.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Mária Hrašková
Učebňa IV.B
5.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Milada Čambalová
Učebňa V.A
5.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Ostertágová
Učebňa V.B
6.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Janka Ballová
Učebňa VI.A
6.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Edita Hambalková
Učebňa VI.B
7.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Denisa Bančáková
Učebňa VII.A
7.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Peter Hujer
Učebňa VII.B
8.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Eva Hujerová
Učebňa VIII.A
8.B Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Alena Pánska
Učebňa VIII.B
9.A Rozvrh
Triedny učiteľ Mgr. Gabriela Ostertágová
Učebňa IX.A
9.B Rozvrh
Triedny učiteľ Ing. Karin Ležatková
Učebňa IX.B

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Zálužie
    Školská 851, 95135 Veľké Zálužie
  • 0376592203