Navigácia

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

 

predseda

Mgr.  Eva Števíková

 

pedagogickí zamestnanci

Mgr.  Zuzana Zabáková                                 

 

ostatní zamestnanci

pani   Elena Horská

 

zástupcovia rodičov

pani   Petra Barantalová

 

 

Mgr.  Oľga Krišková

 

 

pani   Beáta  Dolinajová

 

 

pán    Marián  Paliesek

 

delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

PhDr. Ing. Peter Cocher

 

 

Mgr.  Jana Chňapeková

 

 

Ing.   Daniela Hollá

 

 

Ing.   Martina Vavríková 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Zálužie
    Školská 851, 95135 Veľké Zálužie
  • 0376592203