Navigácia

Výchovný poradca

Ing. Mgr. Karin Ležatková

 

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie detí a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí. Znamená to, že pozornosť venuje žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Konzultácie poskytuje nielen žiakom, ale aj ich zákonným zástupcom a učiteľom. V náplni jeho práce je však aj sprostredkovávanie prepojenia školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

Poradensko-konzultačný deň-  streda  od 12.30 – 14.00 h, alebo denne pred vyučovaním

Telef. kontakt: 0908 088 091

ŠKOLSKÁ SCHRÁNKA DÔVERY
 

Kde ju hľadať?
 

ZŠ má svoju SCHRÁNKU  DÔVERY vo vestibule školy
 

Jej úloha?
 

Pomáha ti riešiť problémy a môžeš sa jej zveriť so všetkým, čo Ťa trápi a na čom ti záleží

Jej podmienky
 

Schránka dôvery komunikuje so žiakmi  a rieši všetky slušné odkazy

 

Jej pravidlá
 

1.Ak máš dobrý nápad, výzvu, kritiku, pochvalu, sťažnosť, zážitok, problém a pod., daj to na papier, ošetri najprv dávkou      slušnosti a vhoď do SCHRÁNKY DÔVERY.

 

2.Tvoj odkaz môže byť:

 •   podpísaný
 •   anonymný 
   

3.Pre správne doručenie odpovede uveď triedu alebo anonymne značku

 

4.Doručenie odpovede:

 •   podpísaným osobne
 •   anonymom cez značku na nástenke výchovného poradcu

           ( prípadne na dohodnutom mieste)

 

5.Odpovedať ti bude:

 •  výchovná poradkyňa
 •  riaditeľka školy
 •  zástupkyňa školy
 •  vyučujúci, ktorých sa to bude týkať

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľké Zálužie
  Školská 851, 95135 Veľké Zálužie
 • 0376592203