Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Mgr. Darina Lahučká LAH Rozvrh
Riaditeľka
Zástupca v triede: 4.A
Zástupca v triede: 4.B
Zástupca v triede: 6.A
Zástupca v triede: 6.B
Zástupca v triede: 7.A
Zástupca v triede: 7.B
 
 
Mgr. Mária Hrašková HRA Rozvrh
Zástupkyňa
Triedna učiteľka: 4.B
Zástupca v triede: 1.A
Zástupca v triede: 1.B
Zástupca v triede: 2.A
Zástupca v triede: 2.B
Zástupca v triede: 3.A
Zástupca v triede: 3.B
Zástupca v triede: 5.A
Zástupca v triede: 5.B
Zástupca v triede: 8.A
Zástupca v triede: 8.B
Zástupca v triede: 9.A
Zástupca v triede: 9.B
 
 
Mgr. Ivan Balla IBA Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Janka Ballová BALL Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
 
 
Mgr. Denisa Bančáková BAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
 
 
Mgr. Lucia Bíliková BIL Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.A
 
 
Mgr. Alena Bírová BÍR Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
 
 
Mgr. Milada Čambalová ČAM Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.A
 
 
Mgr. Edita Hambalková HAM Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
 
 
Mgr. Peter Hujer PHU Rozvrh
Triedny učiteľ: 7.B
 
 
Mgr. Eva Hujerová HUJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
 
 
Mgr. Anton Ižold, PhD. Učiteľ
 
 
Mgr. Radomíra Komárňanská KOM Učiteľka
 
 
Ing. Karin Ležatková LEŽ Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
 
 
Mgr. Iveta Lisyová LIS Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Helena Michalková MICH Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Helena Michalková MICH Vychovávateľka
 
 
Mgr. Eva Ostertágová OSTER Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
 
 
Mgr. Gabriela Ostertágová G.OSTER. Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
 
 
Mgr. Alena Pánska PAN Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.B
 
 
Mgr. Ľudmila Prepelicová PREP Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
 
 
Mgr. Daniela Sokolová SOK Vychovávateľka
 
 
Mgr. Zlata Sopúchová SOP Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
 
 
Mgr. Eva Škodová ŠKO Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
 
 
Monika Škvareninová Škv Učiteľka
 
 
Mgr. Eva Števíková ŠTEV Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
 
 
Ing. Emília Tomanová TOM Vychovávateľka
 
 
Mgr. Juliána Viechová VIE Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
 
 
Mgr. Zuzana Zabáková ZAB Rozvrh
Učiteľka
 
 
Ing. Zuzana Zlámalová ZLA Rozvrh
Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1145 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.01.2019

Novinky

Kontakt

  • Základná škola Veľké Zálužie
    Školská 851, 95135 Veľké Zálužie
  • 0376592203