Navigácia

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sú od 22.12. 2018 do 7.1. 2019

  Nástup do školy - 8.1. v utorok.

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia
  13. 12. 2018

  Do galérie Vianočná akadémia boli pridané fotografie.

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia
  13. 12. 2018

  Vo štvrtok 13.decembra podvečer sa spoločenský dom vo Veľkom Záluží zaplnil do posledného miestečka. Prišli rodičia, starí rodičia a súrodenci našich žiakov a ostatní hostia, aby si pozreli vianočný program, ktorý pre nich už tradične pri príležitosti blížiacich sa vianočných sviatkov pripravujeme. Všetkých prítomných privítali moderátori večera, naši deviataci, E. Križanovičová, B. Balážiová, L. Halvelandová a M. Kušnír. V programe vystúpilo spolu 220 žiakov, ktorí predviedli pestrú zmes vystúpení- básne, scénky, piesne, rôzne tance, modernú gymnastiku, akrobatický tanec, hru na hudobné nástroje. V prvom vstupe nám malí prváci z 1.A pripomenuli čaro blížiacich sa Vianoc v pásme básní a vinšov. Druháci z 2.A predviedli scénku o smutnej jedličke, ktorú   rozveselili zvieratká a celú sálu roztlieskali malí rapari z 2.B. Počas večera  zazneli aj vianočné skladby  v podaní našich žiakov, ktorí ich zahrali na  rôznych hudobných nástrojoch. Na klavíri tretiačka Dianka Rácová a deviataci Robko Jando a Zuzka Mikulová.  Na harmonike šiestačka Pavlínka Zabáková a na flaute tretiak Maťko Kuruc. Ako veľmi sa tešia na Ježiška nám vo svojom tanci predviedli  žiaci štvrtého ročníka. Celé hľadisko roztlieskali veselí snehuliaci a šmolkovia z 1.B triedy v tanci na známu skladbu "Rolničky". Na vianočnej tržnici nakupovali  žiaci 3.A triedy a krásny spoločenský tanec zatancovali žiaci z 3.B. Dievčatá zo 6. A a B predviedli veľmi pekné cvičenie so stuhami a akrobatický tanec. Piata A trieda nám zahrala vtipnú scénku o Nevďačných deťoch, ktoré takmer pripravili všetky deti o Vianoce. Piata B zatancovala krásny moderný tanec. Pekné myšlienky na zamyslenie o duchovnom rozmere vianočných sviatkov sme si vypočuli od žiakov 7.A a svižným belgickým tancom nás potešili žiaci oboch deviatych tried. Záver vianočnej akadémie patril slávnostnému príhovoru riaditeľky školy Mgr. D. Lahučkej a tradičnej vianočnej piesni Tichá noc v podaní žiakov 2.-5.ročníka s klavírnym sprievodom R. Jandu. Vedenie školy ďakuje všetkým pani učiteľkám, ktoré pripravili tento krásny program, vďaka ktorému sme sa mohli presvedčiť o šikovnosti a talente našich žiakov. Veríme, že sme ním potešili všetkých divákov a priblížili im čaro nadchádzajúcich najkrajších sviatkov v roku. 

 • Vianočný jarmok

  Vianočný jarmok
  8. 12. 2018

  Naša škola sa aktívne zapája do života obce a do akcií poriadaných Centrom voľného času Slniečko. Uplynulú sobotu sa konal v obci Vianočný jarmok. Už tradične sa na ňom zúčastňujeme s bohatou ponukou výrobkov s vianočnou tematikou. Tieto pripravovali p. učiteľky spolu so žiakmi v rámci tvorivých krúžkov počas celého roka. Ponuku každoročne dopĺňame predajom živých vianočných ruží. Potešil nás záujem rodičov, starých rodičov a priateľov školy, ktorí navštívili počas popoludnia náš stánok a kúpou drobností podporili našu školu. Sú to veľmi milé stretnutia.Veľmi sa na ne tešíme, aj na rozhovory v príjemnej neformálnej atmosfére, na ktoré nie je v každodennom pracovnom zhone čas.

  Ďakujeme všetkým, ktorí kúpou našich výrobkov podporili našu školu. Výťažok z predaja bol 279€. Tieto prostriedky využijeme na zakúpenie kníh do novovytvorenej odbornej učebne na vyučovanie literárnej výchovy.

 • Vianočná burza

  Vianočná burza
  7. 12. 2018

  Do galérie Vianočná burza boli pridané fotografie.

  Aj v tomto školskom roku sme si pripomenuli blížiace sa vianočné sviatky vianočnou burzou. Táto akcia si hneď od začiatku získala medzi žiakmi veľkú popularitu. Všetky triedy sa na ňu dôkladne pripravili. S pomocou rodičov vybrali vhodné výrobky na predaj a ich zásluhou bola ponuka naozaj bohatá  a pestrá.Žiaci z 8.A pod vedením p. uč. E. Hujerovej pripravili a vyzdobili priestory telecvične, pripravili predajné stoly, pomáhali malým žiakom s predajom, zabezpečili hudobnú kulisu  a postarali sa naozaj o peknú vianočnú atmosféru. Počas troch hodín tu vládol čulý obchodný ruch. Na svoje si prišli predávajúci i kupujúci. Žiaci i p. učiteľky si pokúpili množstvo pekných výrobkov s vianočnou tematikou za priaznivé ceny. Takouto hravou formou si mohli žiaci precvičiť svoje matematické zručnosti a finančnú gramotnosť v praxi. Tešíme sa, že sa toto podujatie vydarilo a všetkým organizátorom ďakujeme.

 • Mikuláš v škole

  Mikuláš v škole
  6. 12. 2018

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

  6. decembra Mikuláš s anjelmi a čertami nevynechal ani našu školu. Prišiel s bohatou nádielkou sladkých balíčkov pre všetky dobré deti. Najviac sa na neho tešili naši najmenší žiaci, ktorí sa trošku obávali strašidelných čertov. Ale nakoniec zistili, že sa ich báť nemusia, lebo čerti boli celkom vtipní a nikoho so sebou do vreca nezobrali. Všetky deti sa potešili balíčkom s ľadovou čokoládou, ktoré zakúpila Rada rodičov.

 • Celoslovenská vedomostná súťaž Všetkovedko - 10. ročník

 • VŠETKOVEDKO - 10. ročník

  VŠETKOVEDKO -  10. ročník
  29. 11. 2018

   

  V novembri k nám opäť zavítal VŠETKOVEDKO, aby mohli naši žiaci 2. – 4. ročníkov ukázať, čo všetko už vedia o svete. Prihlásilo sa ich spolu 45. Tento školský rok je pre VŠETKOVEDKA významný tým, že oslavuje už svoje 10. narodeniny.
  Táto celoslovenská vedomostná súťaž je špecifická svojím zameraním, nakoľko nevyžaduje podrobné vedomosti z jednej oblasti, ale prepojenie všetkého, s čím sa žiaci doteraz v škole alebo v rodine stretli. Úlohy vo VŠETKOVEDKOVI sú súčasťou nášho každodenného života a ponúkajú využitie logického myslenia.
  Súťaž môžeme považovať za predprípravu na monitor a podobné skúšky, ktoré v budúcnosti žiakov čakajú. Pri teste sa učia pozorne čítať, vnímať krásne farebné obrázkové prílohy. Veľkou výhodou je aj to, že sa naučia pracovať s odpoveďovým hárkom.
  O čo sa vlastne súťaží? Každý súťažiaci dostane pekný diplom. Najúspešnejších 30 % riešiteľov v každej kategórii získa titul a diplom VŠETKOVEDKO a peknú cenu. Najúspešnejší súťažiaci zo školy dostane diplom s titulom VŠETKOVEDKO ŠKOLY a cenu. Ostatní získajú titul a diplom VŠETKOVEDKOVHO UČŇA a malú spomienku na súťaž.
  Kde môžeme zistiť výsledky?
  Na stránke www.vsetkovedko.sk od 21.12. 2018 si môžu súťažiaci spolu so svojimi rodičmi nájsť čiastočné výsledky žiakov podľa svojho prideleného identifikačného kódu. Veríme, že sa každému súťažiacemu darilo a bude spokojný so svojimi výsledkami.
  Taktiež veríme, že VŠETKOVEDKO u nás nebol naposledy a v budúcom ročníku sa opäť prihlási do tejto súťaže aspoň toľko žiakov, ako tento rok.

   

  Mgr. E. Škodová

 • Fyzikálny vševedko III. 

  Fyzikálny vševedko III. 
  23. 11. 2018

  Vyhodnotenie súťaže fyzikálny vševedko III. 

  Súťaž sa uskutočnila dňa 23.11. 2018 pre 9.ročník. Žiaci odpovedali na 4 teoretické otázky a počítali 2 príklady, ktoré si vytiahli v rámci 6 kôl.Otázky zahŕňali pbsah učiva 8. ročníka a príklady boli zamerané na výpočet dráhy, rýchlosti, času, práce, výkonu, účinnosti, energie, gravitačnej sily, vztlakovej sily, hydrostatickej sily, hydrostatického tlaku, momentovu vetu.Súťažiaci mohli získať maximálne 12 bodov.

  Umiestnenie:  1.miesto -  A. Kriška /12b/

                         2.miesto - E. Križanovičová /10b/

                         3.miesto - B. Balažiová, M. Mikeš /8b/

                         4.miesto - M. Mateáš, S. Križanovič/ 6b/

                         5.miesto - F. Bédi /2b/

 • Kuba - dve tváre slobody

  Kuba - dve tváre slobody
  26. 10. 2018

  Dňa 26.10. sa žiaci 6.A,B triedy zúčastnili vzdelávacieho projektu z geografie - Svet okolo nás. Témou bolo premietanie filmu : Kuba - dve tváre slobody.

  Autori filmu nám ponúkli komplexný pohľad na túto pre nás menej známu krajinu. 

  Žiaci sa oboznámili s jej minulosťou aj súčasnosťou, spoznali osobnosti revolúcie, videli spôsob života obyvateľov miest a dedín, očarila ich krása fauny a flóry krajiny, dostali bližšie informácie o hospodárstve Kuby.

  V rámci projektu sme obdržali aj pracovný zošit a DVD, ktoré môžeme využívať na hodinách geografie. Výstupom tohto projektu je pre žiakov realizácia projektov o Kube, ktoré sú umiestnené na nástenke v areáli základnej školy.

                                                             

  Mgr. E. Ostertágová

   

 • Výťažok zo zberu papiera

  Výťažok zo zberu papiera

   

   

   

   

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do zberu papiera. S pomocou svojich rodičov naši žiaci nazbierali dva kontajnery, výťažok z ktorých bol 178,40€.

  Starosta Obecného úradu p. Milan Bíro daroval škole  zberový papier v hodnote 92,80€.

  Spolu sme dostali  : 271,20 €.

  Tieto finančné prostriedky použijeme na zaplatenie autobusu na výlet za odmenu pre najaktívnejších žiakov školy.

 • Hodina deťom

  Hodina deťom
  9. 11. 2018

   

   

   

  V piatok 9.11. sa na celom Slovensku konal jubilejný 20. ročník charitatívnej zbierky "Hodina deťom". Hodina deťom podporuje:

  • Projekty pomáhajúce deťom so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo hospitalizovaným a so špeciálnymi potrebami.
  • Projekty zamerané na školské prostredie, na vzdelávanie a rozvoj životných zručností detí aj učiteľov, na finančnú gramotnosť, inovácie vo vzdelávaní aj na vysoko efektívne učenie.
  • Projekty zamerané na budovanie bezpečného prostredia pre deti, podporu vzájomnej spolupráce organizácii pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi.

  Naša škola sa každoročne do tejto zbierky zapája so zámerom, aby sme v deťoch od malička pestovali empatiu, porozumenie k osudom ľudí, ktorí to v živote nemajú ľahké a boria sa s rôznymi problémami a ťažkými životnými situáciami.

  V piatok sme spoločne vyzbierali 87€. Srdečne ďakujeme všetkým darcom!

 • Zbierka Hodina deťom

  Do galérie Zbierka "Hodina deťom" boli pridané fotografie.

 • Benefičný Halloveensky ples

  Benefičný Halloveensky ples
  5. 11. 2018

  Do galérie Benefičný Halloveensky ples boli pridané fotografie.

  Naša škola sa každoročne zapája do charitatívnych zbierok Biela pastelka a Hodina deťom. Robíme to preto, aby naši žiaci už od malička vedeli, že na svete žijú ľudia s mnohými problémami  a naučili sa, že im môžeme spoločne pomáhať rôznymi formami podpory pri ich prekonávaní. Tento rok žiaci deviateho ročníka z vlastnej iniciatívy pripravili a zoorganizovali ďalšie charitatívne podujatie – benefičný  Halloweensky ples. Konal sa v predvečer Sviatku dušičiek v telocvični školy, ktorú na túto príležitosť vyzdobili v strašidelnom duchu. Plesu sa zúčastnili najmä žiaci I. stupňa, niektorí aj spolu s rodičmi a staršími súrodencami. Deviataci pripravili deťom sprievodný program- úvodný tanec, rôzne hry na stanovištiach, fotenie pri fotostene, súťaž o najkrajšiu masku a diskotéku. Rodičia pripravili bohaté občerstvenie,  za čo im  touto cestou veľmi pekne  ďakujeme. Výťažok z plesu sa deviataci rozhodli darovať našej žiačke na  zdravotnú rehabilitáciu. Potešilo nás, že naši žiaci majú otvorené oči, dobré srdcia a nie sú im ľahostajné osudy ľudí v ich blízkom okolí. Ďakujeme všetkým, ktorí symbolickým vstupným podporili túto peknú myšlienku.                                              

 • Fyzikálny vševedko II

  Fyzikálny vševedko II
  19. 10. 2018

   

  Dňa 19.10. 2018 sa uskutočnila súťaž Fyzikálny vševedko II. pre 8.ročník. Každý súťažiaci si postupne ťahal 10 otázok. Otázky zahŕňali obsah učiva 7.ročníka a príklady zamerané na výpočet prijatého a odovzdaného tepla, skupenského tepla, kalorimetrickú rovnicu. Súťažiaci mohli získať maximálne 20 bodov.

  Umiestnenie:

  1.miesto   - Klára Harantová, Bibiána Kováčová, Matúš Jánošík (20b)

  2.miesto   - Nikola Križanová, Patrik Bíro (15b)

  3.miesto  - Jasmína Križanová, Liliana Števíková (13b)

  4.miesto  - Marianna Baková  (11b)

  5.miesto - Jasmína Kováčová (8b)   

  Cieľom súťaže je prehlbovať záujem žiakov o fyziku, vedieť využívať osvojené poznatky v praktickom živote.

  Mgr. I. Lisyová               

 • Otvorená hodina z biológie

  Otvorená hodina z biológie
  19. 10. 2018

  Do galérie Otvorená hodina z biológie boli pridané fotografie.

  V spolupráci s Metodicko- pedagogickým  centrom naša škola zoorganizovala 19. októbra už druhú otvorenú hodinu, na ktorú sme pozvali metodičku MPC v Nitre Mgr. E. Haasovú,riaditeľky a p. učiteľky zo susedných škôl Lehota, Báb, Jarok, riaditeľku CVČ Slniečko Mgr. E. Prekopovú. Zúčastnili sa tiež kolegyne z našej školy, rodičia pán Martin a pani Vierka Cocheroví. Spolu sme pozvali 15 hostí,ktorých na začiatku privítala riaditeľka ZŠ Mgr. D. Lahučká. Hodina sa uskutočnila v nových priestoroch dostavby školy. Využili sme možnosť zväčšenia učebne otvorením posuvnej steny.Témou vyučovacej hodiny boli " Aktivizujúce metódy podporujúce aktívne učenie sa žiakov v predmete biológia." Vyučovala pani učiteľka Mgr. Edita Hambalková v 6. B triede učivo "Včely a včelárstvo". Prizvaní rodičia Cocheroví sú miestni včelári, ktorí spolu s pani učiteľkou pripravili žiakom celodenné zážitkové blokové vyučovanie. Počas prvých troch hodín p. Cocher žiakom priblížil a porozprával všetko, čo vie zo života včiel. Boli to informácie z prvej ruky, lebo už niekoľko rokov je majiteľom 90- tich včelstiev. Spolu s manželkou sa starajú o včelie rodiny, vyrábajú med a výrobky z neho. O tejto téme rozprávali žiakom s veľkým oduševnením. Priniesli veľa názorných pomôcok- stánok Ujlacký mad, s ktorým chodievajú na jarmoky, ukážky historických aj súčasných úľov, plásty, dymidlo, včelárske ochranné obleky a kukly, propolis, peľ, pravý včelí vosk a niekoľko druhov medu. Najväčšou raritou bol presklený úľ, kde mohli žiaci aj hostia nielen vidieť, ale aj počuť včeliu rodinu. Spolu s chlapcami vyrábali plásty,dievčatá odlievali sviečky. Po tejto tvorivej dielni spojenej s prednáškou nasledovala vyučovacia hodina, ktorá bola odprezentovaná na vysokej odbornej, didaktickej a metodickej úrovni. Pani učiteľka využila najnovšie, najmodernejšie vyučovacie metódy a formy práce. Aktívne počas celej hodiny pracovala s interaktívnou tabuľou. Veľmi vhodne zaradila didaktickú hru v úvodnej časti podľa vzoru televíznej vedomostnej relácie Kufor. Ako motiváciu zvolila hádanku. Žiaci na interaktívnej tabuli pomaly odkrývali obrázok včely sediacej na kvete púpavy ukrytý pod panelmi. Metódou brainstormingu hľadali všetky pojmy, ktoré súvisia s témou včely. Pri vysvetľovaní nového učiva využila prezentáciu  v Power Pointe. Vyučujúca používala veľké množstvo obrazového materiálu a reálnych predmetov. Zážitkom pre prítomných žiakov i hostí bola ukážka skutočnej včelej rodiny v presklenom úli, kde žiaci mohli vidieť včely v skutočnej veľkosti. Pri prezentácii pomôcok potrebných k práci včelára pomáhal pomocník oblečený v pracovnom odeve včelára. Možnosť obliecť si ho mali aj iní žiaci. Počas výkladu žiaci preukázali veľké množstvo vedomostí, ktoré si počas dňa osvojili. Celá hodina bola odučená zážitkovou formou, pričom žiaci reálne zapojili do získavania vedomostí všetky zmysly. Počas záverečnej časti hodiny mali možnosť ochutnať a poznávať 4 najznámejšie druhy medu. Vo fixačnej časti žiaci opakovali poznatky zábavnou formou tak, že hľadali správnu cestu do úľa pre včielku Maju. V závere hodiny  pani učiteľka pochválila žiakov za aktivitu, poďakovala prítomným za pozornosť, manželom Cocherovým za ich aktívnu pomoc a spoluprácu. Žiaci rozdali hosťom malé darčeky- med a sviečky.

  Pri didaktickej analýze vyučovacej jednotky p.metodička Mgr. E. Haasová i všetky prítomné pani riaditeľky a učiteľky vysoko ocenili odbornosť a pedagogické majstrovstvo p. uč. Mgr. E. Hambalkovej. Pani riaditeľka Mgr. D. Lahučká jej poďakovala za perfektne odučenú vyučovaciu hodinu, za námahu a čas, ktorý venovala jej dokonalej príprave. Sme radi,že naša kolegyňa je vďaka svojmu profesioálnemu prístupu vzorom a inšpiráciou aj pre pedagógov nielen z našej, ale aj zo susedných škôl.

   

 • Oslava jesene

  Oslava jesene
  18. 10. 2018

  Do galérie Oslava jesene boli pridané fotografie.

  Už tradične každý rok v tomto období školský parlament organizuje podujatie "Oslava jesene", kde žiaci spolu so svojimi rodičmi vytvárajú strašidielka z tekvíc a iných jesenných plodov zo záhrad. Tento rok sa pridali aj žiaci z krúžku DNPA ( Detská nástenkovo- prieskumová agentúra). Za organizáciu popoludnia boli zodpovedné pani učiteľky Mgr. Z. Sopúchová a Mgr. E. Hujerová. Telocvičňa sa 18. októbra premenila na tvorivú dielňu, v ktorej panovala kreativita a dobrá nálada. Výsledky práce žiakov, rodičov i pani učiteliek zdobia schodisko našej školy a pripomínajú nám, že jeseň už pomaly prichádza. 

 • Svetový deň chrbtice

  Svetový deň chrbtice
  16. 10. 2018

  Do galérie Deň chrbtice boli pridané fotografie.

  Dňa 16.10.2018 sme sa pri príležitosti Svetového dňa chrbtice rozhodli spraviť aj my niečo pre svoje telo. Spoločne sme sa učili, ako správne stáť, sedieť, ale ukázali sme si aj nesprávne postoje a sedenie, ktoré neprospievajú našej chrbtici. Pod vedením Mgr. L. Bílikovej  sa žiaci  2.- 4. ročníka naučili a zacvičili si niekoľko cvikov, ktoré prispievajú nielen k správnemu držaniu nášho tela, ale pravidelným cvičením vedú k  predchádzaniu  rôznym zdravotným problémom pohybového aparátu.

  Toto cvičenie nám prinieslo radosť a dobrý pocit, že sme urobili pre seba a svoje zdravie niečo užitočné.

 • Európsky deň jazykov 2018

  Európsky deň jazykov 2018
  29. 9. 2018

  Európsky deň jazykov sa na svete oslavuje už od roku 2001. Naša škola sa i tento rok zapojila do tejto peknej oslavy. Cieľom tejto akcie bolo poukázať na rôznorodosť národov a jazykov. My sme sa zamerali predovšetkým na anglický, nemecký a ruský jazyk, ktoré sa na našej škole vyučujú.

  Už tradične na žiakov čakala prehliadka cudzojazyčnej literatúry, ktorá bola situovaná v našej novej jazykovej učebni. Na interaktívnej tabuli si žiaci mohli pozrieť krátke dokumenty o iných krajinách v anglickom jazyku. Taktiež mali možnosť zahrať si anglické pexeso, ktoré pre nich pripravili pani učiteľky angličtinárky. Najzaujímavejšou aktivitou bolo vyzdobovanie medovníčkov, ktoré pripravili žiaci 6.A a 6.B. Na medovníčky kreslili vlajky iných štátov. Vytvorili tak krásnu prehliadku štátnych symbolov iných krajín, ktorú si mohli pozrieť všetci žiaci. A ako sa hovorí, na záver to najlepšie, na poslednej hodine si mohli medovníčky zjesť.

  Veríme, že takéto aktivity sú príjemným spestrením výučby a zvyšujú záujem o štúdium cudzích jazykov.

  Mgr. Zuzana Zabáková

 • Európsky deň jazykov

  Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľké Zálužie
  Školská 851, 95135 Veľké Zálužie
 • 0376592203