Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Nástup do školy po vianočných prázdninách

  Nástup do školy po vianočných prázdninách

  Vážení rodičia!

  Podľa nariadenia ministerstva školstva sa od 11.1. 2021 školy neotvoria.

  Vyučovanie bude prebiehať dištančne podľa pokynov triednych učiteľov.

  Vzhľadom na vážnosť situácie v okrese Nitra nevieme predpokladať, 

  kedy sa v školách začne vyučovať. V prípade akýchkoľvek zmien vás budeme

  informovať.

  Mgr. D. Lahučká

 • Manuál "Nástup do škôl 2021"

  Manuál "Nástup do škôl 2021"

  Vážení rodičia!

  Ministerstvo školstva vydalo v súvislosti s nástupom do škôl v novom roku 2021 manuál, ktorého znenie prikladáme v prílohe.

  Či sa školy otvoria, bude závisieť od aktuálnej epidimiologickej situácie v okrese.

  Podľa usmernenia budú môcť do školy nastúpiť iba tí žiaci II. stupňa, ktorí absolvujú v prvom januárovom týždni testovanie spolu s jedným zákonným zástupcom, s ktorým žijú v spoločnej domácnosti. 

  Žiakov I. stupňa sa zatiaľ testovanie netýka.

  Toto nariadenie sa môže zmeniť v súvislosti od konkrétneho vývoja pandémie.

  V prípade nových skutočností vás budeme informovať cestou edupage a našej internetovej stránky.

  riaditeľstvo ZŠ

 • Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

  Pokojné Vianoce a šťastný nový rok

  Riaditeľstvo základnej školy želá

  všetkým žiakom, rodičom i zamestnancom ZŠ

  pokojné Vianoce, veľa šťastia, rodinnej pohody

  v novom roku 2021 hlavne pevné zdravie.

 • Mikuláš v škole

  Mikuláš v škole

  Ani tento rok Mikuláš so svojimi pomocníkmi čertom a anjelom nezabudol na našu školu. Dokonca prišiel o dva dni skôr a potešil všetky deti I. stupňa. Každý, kto bol dobrý, dostal od anjela  sladkosti  a  k nim omaľovávanku, alebo pexeso. A keďže naše deti sú všetky dobré, nikto nezostal bez darčeka. Dokonca si ani čert nikoho nezobral so sebou vo svojom vreci. Najmä tí menší mali zpočiatku z neho trošku strach. Po chvíli  zistili, že sa ho nemusia báť. Tento čert bol  totiž žiak z Pekelnej základnej školy, ktorému bolo v pekle smutno. Preto si  prišiel hľadať na Zem kamaráta - spolužiaka. Nikto s ním však do pekla nechcel ísť, tak sa tam musí vrátiť sám. Nuž, môže to skúsiť zase o rok.

 • Mikuláš v škole

  Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

 • 12. ročník Celoštátnej vedomostnej súťaže Všetkovedko

  12. ročník Celoštátnej vedomostnej súťaže Všetkovedko

  1.decembra 2020 si druháci, tretiaci a štvrtáci našej ZŠ zmerali sily, kto z nich je najmúdrejší medzi najbystrejšími. Do súťaže Všetkovedko sa v tomto ročníku prihlásilo zabojovať  20 druhákov, 20 tretiakov a 13 štvrtákov. Spolu ich tak bolo 53.

  Celoštátna vedomostná súťaž Všetkovedko patrí na základných školách medzi najobľúbenejšie. Je špecifická svojím zameraním – nevyžaduje podrobné vedomosti z jedného izolovaného predmetu, ale prepojenie všetkého, s čím sa deti doteraz v škole alebo v rodine stretli a čo sa naučili.

  Otázky boli zo všetkých oblastí – z prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, matematiky, anglického jazyka, hudobnej výchovy, výtvarnej výchovy, informatickej výchovy a tiež aj z dopravnej výchovy.

  Žiaci získavajú v tejto  súťaži aj nové skúsenosti dôležité pre ďalšie štúdium – čítanie s porozumením, prácu s testom a odpoveďovým hárkom. Vyskúšajú si, či dokážu v správnej chvíli podať v určenom čase ten najlepší výkon.

  Veríme, že sa žiakom v tento deň darilo.  A kto z našich súťažiacich získa titul Všetkavedka alebo titul Všetkovedkov učeň? To si spolu s rodičmi môžu najskôr 21.12.2020 pozrieť  na stránke www.vsetkovedko.sk v časti Tvoj Všetkovedko /Získaš titul Všetkovedko? podľa svojho prideleného kódu.

  Koordinátor súťaže: Mgr. Škodová

  Administrátori súťaže: Mgr. Hrašková, Mgr. Prepelicová, Mgr. Števíková, Mgr. Komárňanská, Mgr. Bíliková

   

   

 • KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO ŠKATULE OD TOPÁNOK

  KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO ŠKATULE OD TOPÁNOK

  Aj žiaci našej školy sa zapojili do tretieho ročníka projektu "KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO ŠKATULE OD TOPÁNOK" a spoločne so svojimi rodičmi zabalili kopec lásky do krabíc. A veru, toľko lásky sa tam ledva ledva vpratalo, hoc sme vybrali tie väčšie krabice.

  V týchto chvíľach už mieria ku koordinátorke, odkiaľ poputujú do zariadenia pre seniorov v Nitre, aby na Vianoce potešili srdiečka babičiek a deduškov, pohladili na duši, vyčarili úsmev na tvári a zapálili svetielka v očiach. 

  Deti táto krásna myšlienka nadchla a chytila za srdce. Do veka každej krabice sme vlepili vianočný veršík s pozdravom. Nechýbala pohľadnica od rodinky, ktorá krabicu s láskou pripravila a zbalila. Žiak 4.A triedy Šimon Terner sám vyrobil 40 krásnych handmade mydielok, ktoré sme doložili do krabíc.

  V našej škole to neskončilo len nejakou malou kôpkou, zapojili sa totiž všetky triedy. Máme v tej našej škole veeeeľa dobrých detí️. Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou priložili ruku k dielu. Tešíme sa, že sme sa opäť mohli pridať k tejto krásnej myšlienke a šíriť v dnešnom studenom svete kus dobra, ktoré sa skrýva v každom z nás. ️️

  Martina Barantalová, Mgr. Alica Zaujecová, Mgr. Radomíra Komárňanská, Mgr. Eva Škodová

 • ADVENTNÝ KALENDÁR PRE RODIČOV

  ADVENTNÝ KALENDÁR PRE RODIČOV

  Dobre čítate, pre rodičov! 

  Všade v obchodoch na nás pozerajú adventné kalendáre pre deti s čokoládkami, s cukríkmi... 

  My, žiaci 4. A triedy sme sa rozhodli prekvapiť svojich rodičov a spolu s pani učiteľkou pre nich prichystali adventné kalendáre pre rodičov. 

  V každom okienku je ukrytá úloha, ktorú budeme plniť počas každého dňa až do 24. decembra. Raz to bude pomoc v domácnosti, inokedy raňajky, zopár pekných slov či spoločne strávený čas, aby tí naši rodiča videli, že aj my vieme svoju lásku prejaviť vo forme dobrých skutkov, hoci počas roka sa nám to nie vždy darilo. 

  Veríme, že sa im naše prekvapenie bude páčiť a budú každý deň s napätím očakávať, čo im prinesie otvorenie ďalšieho okienka.

  Krásny adventný čas vám všetkým prajú žiaci 4. A triedy. 

  Mgr. R. Komárňanská 

 • Vianočný darček pre seniorov

  Vianočný darček pre seniorov

  Vážení rodičia!

  Naša škola sa zapojila do charitatívnej zbierky pre seniorov z domovov dôchodcov- "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Ak by ste mali záujem, môžete poslať vaše darčeky do školy a odovzdať triednym učiteľkám, alebo pani vychovávateľkám do 30.11.2020. Prosím, aby ste krabicu obalili vianočným papierom a vrchnák označili nápisom :  Pre babku alebo  Pre dedka.

  Vaše darčeky potešia  klientov zariadenia  Borinka v Nitre. V ich mene všetkým darcom vopred zo srdca ďakujeme!

   

 • Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

  Najusilovnejšia trieda z okresu v učení slovíčok

  Základná škola Veľké Zálužie je víťazom okresného kola jazykového šampionátu s WocaBee! Žiaci zo triedy 6.A získali prvenstvo v precvičovaní slovíčok v okrese Nitra a postupujú do krajského kola.

  V pondelok 9. novembra sa žiaci našej školy zapojili do celoslovenskej súťaže v učení cudzích jazykov s názvom Jesenný WocaBee šampionát. V druhom ročníku súťaže medzi sebou súperia žiaci od základných škôl až po gymnáziá, a to nielen na Slovensku, ale aj v susednej Českej republike. Šampionát prebieha v aplikácii na učenie cudzích slovíčok WocaBee, ktorá funguje online, takže žiakom nebráni v súťažení ani dištančná forma výučby.Na Slovensku aj v Českej republike je do súťaže zapojených približne 45 000 žiakov.

  V našom okrese sa najusilovnejšími žiakmi v prvom kole súťaže stali žiaci triedy 6.A (p.uč. Zabáková).Počas prvého týždňa šampionátu získali v aplikácii skvelý výsledok – ich priemerný denný počet bodov (tzv. WocaPoints)na žiaka bol v okresnom kole až 1778! Stali sa tak okresnými WocaBee šampiónmi a postupujú do krajského kola, ktoré prebieha od 17. do 20. novembra 2020.

  Držme našim žiakom palce, aby boli úspešní aj naďalej a prebojovali sa svojou usilovnosťou až do Česko-slovenského finále Jesenného WocaBee šampionátu v decembri.

  Info o súťaži: www.wocabee.app/sutaz

  Info o aplikácii WocaBee : www.wocabee.app 

 • Zber papiera

  Zber papiera

  Zber papiera pokračuje až do odvolania.

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia!

  Zajtra pri nástupe do školy je potrebné, aby ste odovzdali vyhlásenie bezinfekčnosti. Stačí podpísať tlačivo nalepené  v žiackej knižke, alebo využiť možnosť elektronického vyhlásenia.  Nájdete ho v edupage v mobilnej aplikácii  i v počítačovej verzii pod názvom "Žiadosti, vyhlásenia". Stačí zvoliť druh Vyhlásenia a dátum.

 • Projekt Naša Zem

  Do galérie Projekt - Naša Zem boli pridané fotografie.

 • PROJEKT NAŠA ZEM

  PROJEKT NAŠA ZEM

  Žiaci 4.A a 4.B triedy vypracovali na predmete prírodoveda individuálne projekty s tematikou Zem - naša jedinečná planéta. Každý žiak mal v tvorbe a stvárnení našej krásnej zelenej planéty voľnú ruku čo sa týka prevedenia i techniky, na základe čoho vznikli naozaj pútavé originálne dielka. Počas tvorby si zopakovali a upevnili získané poznatky z vyučovacích hodín a o výsledný efekt sa podelili i s ostatnými žiakmi - zo svojich prác pripravili výstavu, ktorú si môžu žiaci prvého stupňa prehliadnuť v nasledujúcich dňoch v interiéri školy. 

  Mgr. R Komárňanská 
   

 • Aktuálne usmernenie ministerstva školstva z 1.11.2020

  Aktuálne usmernenie ministerstva školstva z 1.11.2020

  Vážení rodičia!

  Včera večer po celoplošnom testovaní, uverejnilo ministerstvo nové usmernenie, ktoré sa odlišuje od posledného nariadenia. Ospravedlňujeme sa za prípadné problémy a veríme, že chápete, že škola nenesie za tieto zmeny žiadnu zodpovednosť. Plné znenie  a Vyhlásenie o bezinfekčnosti nájdete v prílohe.

  Prosíme žiakov, aby mali tlačivo pripravené pred vstupom do školy.

  Kto si nemôže vyhlásenie vytlačiť doma, vyplní ho zajtra pri vchode do školy.

   

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 15 a č. 16 a uznesenie vlády SR  č. 693/2020 vydáva dňa 1.11.2020 toto usmernenie v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť."

  Nariadenie bod 1:

  V prípade pozitívne testovanej osoby sa podľa § 1 vyhlášky č. 15 Úradu verejného zdravotníctva z 29. októbra 2020 nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia. Ak dieťa, žiak, učiteľ alebo zákonný zástupca obdrží pozitívny výsledok antigénového testu (alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec, žiak ani dieťa nenavštevujú školu prezenčne.

  Nariadenie bod 8:

   a) Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, podľa vyhlášky č. 16 nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov školy alebo školského zariadenia.

  Pokiaľ ide o zákonného zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať v zmysle bodu 5. Rozhodnutia ministra školstva z 28. augusta 2020, t. j. ospravedlniť žiaka z vyučovania na 5 za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. V tomto prípade ide o 3. november, 4. november,  5. november, 10. november a 11. november 2020.

  Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia.

   

  b) Žiak prvého až štvrtého ročníka základnej školy, ktorý sa nezúčastnil testovania, má podľa § 1 ods. 2 písm. f) a q) vyhlášky č. 16 povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho výsledku testu.

  Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá vyhlásenie o bezinfekčnosti uvedené v Prílohe č. 2 tohto usmernenia. 

   

 • Dištančné vzdelávanie

  Dištančné vzdelávanie

  Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom, že podľa nariadenia vlády SR  bude od 26.10.2020 -  do 27.11.2020

  na II. stupni ZŠ dištančné vzdelávanie. 

  Žiaci ročníkov 5.-9. sa budú učiť online z domu podľa špeciálneho rozvrhu, ktorý dostali od triednych učiteľov.

   

  Žiaci ročníkov 1.- 4. sa učia naďalej v škole. 

  Školský klub a školská jedáleň budú v prevádzke ako doteraz.

  Pri zmene situácie vás budeme ihneď informovať.

 • Výtvarná súťaž „Moje zvieratko - maznáčik k  Svetovému dňu zvierat

  Výtvarná súťaž „Moje zvieratko - maznáčik k  Svetovému dňu zvierat

  Ocenení žiaci s veľkým úsmevom dostávali darčeky!

  Kategória – 1. ročníky
  1. MIESTO - Stanislava Sokolová – I.C
  2. MIESTO - Šimon Chňapek – I.C
  3. MIESTO - Nikola Viskupová -I.A
  4. MIESTO - Kristína Kováčová – I.B
  5. MIESTO - Diana Kaplánová - I. C

  Kategória – 2. ročníky

  1. MIESTO – Arianna Luisa Palomba – II.A
  2. MIESTO – Marcus Ondra – II.A
  3. MIESTO – Kristína Tkáčová – II.A
  4. MIESTO - Petra Košťálová – II. A
  5. MIESTO – Dominik Bidelnica – II. A

  Kategória – 3. ročníky
  1. MIESTO - Simon Záhorák – III.B
  2. MIESTO - Lívia Husárová – III. B
  3. MIESTO - Timea Krišková – III.A
  4. MIESTO - Peter Cocher – III. B
  5. MIESTO - Barbora Csámpaiová – III. B

  Kategória – 4. ročníky

  1. MIESTO – Michaela Moravčíková – IV.B
  2. MIESTO – Liliana Prôčková – IV.B
  3. MIESTO – Nina Kereková – IV. B
  4. MIESTO - Kristína Šofová – IV. B
  5. MIESTO – Viktória Raticová – IV. B
   

  BLAHOŽELÁME !!!

 • Výtvarná súťaž- Moje zvieratko

  Výtvarná súťaž- Moje zvieratko

  Do galérie Výtvarná súťaž- Moje zvieratko boli pridané fotografie.

 • Jesenný zber papiera

  Jesenný zber papiera

  Vážení rodičia, milí žiaci!

  Od pondelka 19.10. - do piatka 23.10. bude zber papiera.

  Odvážený papier je  možné nosiť denne od 6.30-17.00.

  Kontajner bude pri zadnej bráne. 

  Množstvo prosím nahláste triednemu učiteľovi.

  Pozor! Kartón sa nezberá!!

  Ďakujeme za vašu iniciatívu a aktivitu!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Veľké Zálužie
  Školská 851/4, 95135 Veľké Zálužie
 • 0376592203